Pravidla soutěže Máš minutu!

Soutěž Máš minutu! je formát televizní soutěže, kde nezáleží na znalostech nebo atletických schopnostech, ale jen na šikovnosti, rychlosti, zručnosti, pevné ruce a pevných nervech. Disciplíny jsou koncipovány tak, aby si je každý mohl vyzkoušet doma.

Vlastní hra se skládá z deseti úkolů, které musí soutěžící splnit, aby si mohli odnést výhru 1 000 000 korun. Nejnižší výhrou pak je 5000 Kč. Jak soutěžící prochází jednotlivými úkoly soutěže Máš minutu!, zvyšuje se jejich obtížnost, ale stále zůstává stejný časový limit 60 sekund na splnění úkolu. Každý soutěžící má tři „životy“. Pokud se mu nepodaří splnit úkol v 60 vteřinách, ztratí „život“ a musí se snažit, aby danou disciplínu zvládl znovu, dokud ji nedokončí úspěšně, nebo dokud neztratí své tři „životy“. V ten moment je vyloučen. To, kde na stupnici výher ztratí svůj poslední život, určuje, kolik peněz si domů odnese.

Soutěžící se může rozhodnout vzít si peníze, které dosud vyhrál, pokud má jeden život pryč, za předpokladu, že toto rozhodnutí udělal dříve, než začal plnit další úkol. Soutěžící nejsou předem informováni, které hře budou muset čelit, a musejí trénovat všechny úkoly před příchodem do show. Teprve poté, co úspěšně ukončí jeden úkol, se dozvědí ten další. V průběhu hry Máš minutu! také soutěžící mohou využít třech záchytných bodů. První na základní částce 5000 Kč, druhý na 50000 Kč a poslední na 250000 Kč.

Stupnice výher a záchytné body soutěže Máš minutu!

  • 5 000 – záchytný bod
  • 10 000
  • 15 000
  • 25 000
  • 50 000 – záchytný bod
  • 80 000
  • 125 000
  • 250 000 – záchytný bod
  • 500 000
  • 1 000 000 – nejvyšší výhra